Poděkování

Začátky jsou těžké a náročné, ale také krásné a plné naděje.
Na jaře roku 2011 nám přišel katalog Ekonomických staveb. Domy byly nádherné a nabídka skvělá. Po dlouhém prohlížení katalogu jsme si domluvili schůzku s manažerem projektu a projektantem. Vše proběhlo úspěšně. Prakticky náš sen se začal tvořit v létě roku 2011. Po zimní přestávce jsme pokračovali na jaře 2012. Nejvýznamnějším dnem pro nás byl 11. říjen 2012 kdy jsme převzali hotové dílo, náš domeček.Tímto děkujeme Ekonomickým stavbám za splněný sen.

Paszkovi, Karviná

Radost z domu do Hoslavic

„Lidé v  ES mi dali pocit, že jsou tu pro mě a mohu s  nimi řešit jakýkoli problém. Jejich poctivý přístup ve mně vzbuzoval pocit, že staví dům sami sobě a ne cizímu člověku, což na mě hluboce zapůsobilo.“

 

Investor původně bydlel v panelovém domě, což pro jeho rodinu nebylo to pravé. Na společnost Ekonomické stavby upozornil klienta kamarád. Po podrobném prozkoumání klient došel k názoru, že se jedná o velkou stavební firmu s dlouholetou působností na trhu.

„Pak následovala první schůzka s  manažerem projektu, ze které jsem odcházel plně rozhodnut, že služeb ES využiji.“

„Vybral jsem si dům z  katalogu Petra, ale i přes to jsem měl možnost změn jak v  interiéru, tak ve venkovním vzhledu domu. Jako laik jsem velice ocenil vstřícnost a pomocnou ruku všech, kteří na projektu pracovali.“

 

Dle přání klienta byl dům dispozičně upraven a bylo naprojektováno podsklepení. Zahájení stavby se však neobešlo bez komplikací.

„Při výkopových pracích se objevily problémy se spodní vodou. Měl jsem obavy, ale manažer stavby operativně zareagoval, přizval odborníky a po tom, co jsem schválil návrh řešení, nepříjemná situace se začala odstraňovat. Vlastně nevzniklo ani žádné zdržení oproti plánu, protože souběžně probíhaly práce na zasíťování pozemku. Pak už se pokračovalo plynule podle harmonogramu. Rád bych vyzdvihl práci manažera stavby, který pro mě byl doslova parťákem do nepohody. Kdykoliv jsem potřeboval něco řešit, byl k  zastižení, perfektně připraven. Takovou spolupráci jsem velice ocenil.“

 

Po dokončení domu se investor s rodinou přestěhoval na vesnici, kde získali více klidu a prostoru.

“Velkou výhodu také vidím i po praktické stránce věci. Konečně mohu sám ovlivňovat spotřebu energií v  domě a moje snaha šetřit energie i životní prostředí teď jistě ponese větší ovoce, než moje omezené možnosti v  bytě.”