Z Prahy do vlastního domu

“Vzhledem k tomu, že naše děti byly již téměř dospělé, dokončovaly studium a dojíždění do města by pro ně nebyla velká komplikace, rozhodli jsme se odstěhovat z Prahy do čistšího a klidnějšího prostředí. Také jsme chtěli rozumně investovat našetřené a zděděné prostředky.”

Důvod stavby domu na klíč

“Z důvodu časově náročného a vyčerpávajícího zaměstnání, nebylo pro nás možné stavět dům svépomocí. Proto jsme se rozhodli využít služeb stavební společnosti, nechat si vystavět dům na klíč. Také jsme mysleli na kratší čas stavby a hlavně na kvalitu provedení, kterou nám může zaručit jen zkušená stavební firma.”

Výběr domu a stavební společnosti

“Na společnost ES jsme narazili v odborném časopise. Po telefonické domluvě nám ES ochotně zaslaly katalog projektů rodinných domů. Při výběru typu jsme museli splnit kritéria obce. To byl také jeden z důvodu, že jsme stavbu zadali právě ES. Vyšly nám s úpravou projektu podle obcí daných požadavků vstříc. Na všem jsme se dohodli a po úpravách byl projekt domu přesně podle našich představ.”

Vyřízení stavební povolení od ES

“Tuto službu jsme velmi uvítali a bez váhání využili. ES nám tím ulehčila nutnou část administrativy spojenou se stavbou domu.”

Financování stavby

“Využili jsme postupného splácení domu v závislosti na dokončených etapách stavby. Tento způsob financování považujeme na naprosto transparentní.”

Výstavba dom

“V průběhu realizace stavby jsme hledali a zjišťovali nové možnosti a alternativy, které sice stavbu prodražily (tyto varianty nebyly v původním projektu), ale investic nad rámec základního projektu nelitujeme. Změnili jsme zateplení z polystyrenu na minerální vlnu, doplnili jsme regulaci teploty o termostaty a zpátečku teplé vody.  Na stavbu jsme jezdili i mimo kontrolní dny někdy i každý týden. Těšilo nás sledovat, jak dům roste.”

Život v novém domě

Po dokončení stavby domu podle smlouvy s ES, jsme pokračovali v realizaci dalších stavebních prací, týkajících se prostoru kolem domu – odvodnění, vsakovací jímka, zpevněné plochy kolem domu, terasa, plot z face bloků. Úprava a výsadba zahrady je náš další velký plán.”

Paní Eva Zelená a pan Martin Zelený