Volili bychom znovu Ekonomické stavby

“Naše rodina potřebovala trochu více místa. Děti dorůstaly, bylo jim 12 a 10 let, a my měli byt 2 + 1. Když se přidaly i starosti s tím, že nám byl byt nabídnut k odkoupení za vysokou cenu, stáli jsme před otázkou, co dál”.

Investory zaujal inzerát s nabídkou firmy ES v časopise Můj dům. Především je upoutala možnost začít výstavbu domu s minimálním množstvím volných financí. „Pozemek pro stavbu jsme měli již delší dobu zakoupený, ale chyběla nám právě větší hotovost na zahájení výstavby”.

Klienti velmi rádi využili většiny služeb, které Ekonomické stavby nabízejí, aby tak zpříjemnili investorům cestu za jejich snem. „Plně jsme využili možnost pomoci při zajištění financování stavby. Byl to i hlavní důvod, proč jsme se rozhodli pro výstavbu našeho rodinného domu oslovit firmu ES. Také jsme pracovníkům ES rádi přenechali starosti se zajištěním stavebního povolení, takže ani s ním jsme neměli prakticky žádné starosti. Vše zařídila po podepsání dohody firma ES”.

Manželé si vybrali dům ze zaslaného katalogu. V průběhu realizace projektu udělali  společně s projektantem několik změn, aby dům plně vyhovoval potřebám rodiny. „Otáčela se vnitřní dispozice domu vzhledem k pozici pozemku a přístupu do domu, a též došlo k určitým úpravám interiéru. Během schvalování studie došlo k dalším dílčím úpravám. Ještě i během stavby došlo k drobným změnám oproti projektu. Vše proběhlo k naší úplné spokojenosti”.

Po vydání stavebního povolení se začalo s realizací domu. Investoři společně se zástupcem ES pravidelně docházeli na staveniště, aby kontrolovali průběh a kvalitu provedených prací. „Výstavba probíhala v několika etapách, mezi kterými byly určité časové prodlevy, způsobené klimatickými podmínkami, technologickými pauzami, ale i určitou vytížeností jednotlivých pracovních čet. Největší prodleva byla ovšem při vyřizování hypotečního úvěru. V globálu je třeba podotknout, že i přes určité skluzy, byla výstavba domu provedena ve velmi přijatelném časovém horizontu”.

„V novém domě se nám bydlí velice dobře. Volili jsme jednoduchý, funkční dům, který se architektonicky hodí do zdejšího prostředí, kde každý člen rodiny má svůj kout a zároveň se jeden druhému neztratí, a také takový dům, který plně vyhovuje našemu životnímu stylu. Jde jednoznačně o změnu k lepšímu. I když je to pro nás nyní určitě finančně těžší, jsme rádi, že jsme se rozhodli pro výstavbu domu, a ne pro koupi nebo stavbu bytu. Také si myslím, že naše volba a výběr toho, kdo nám pomůže zrealizovat naše plány, byly správné, a že pokud bychom měli znovu volit, rozhodli bychom se opět stejně”.

pan Burian