Splněný klukovský sen – dům od Ekonomických staveb

“Jako malý kluk jsem vyrůstal v domě a má manželka zrovna tak, proto se nám v bytě o 60ti metrech čtverečních a se dvěma dětmi nežilo zrovna dobře. Také bydlení bohužel znepříjemňovali někteří sousedé, které si člověk zrovna moc vybírat nemohl. Myšlenka na pořízení vlastního domu u nás tedy pořád přetrvávala, ale bránila nám v jejím uskutečnění finanční situace. Navíc jsme neměli ani pozemek. Vše se změnilo ve chvíli, kdy jsem nastoupil do nového, lépe placeného zaměstnání”.

Důvod stavby domu na klíč

„Od samého začátku jsme věděli, že jediné možné řešení pro nás je nechat si postavit dům na klíč. Předešli jsme tím různým průtahům při výstavbě, komplikovanému organizování jednotlivých prací či shánění lidí. Také nedostatek času by nám to nedovolil. Také jsme se tímto chtěli vyvarovat případné nekvalitě provedené práce. Svou roli v rozhodnutí sehrála i možnost pořídit pozemek za pomocí Ekonomických staveb”.

Výběr domu a stavební společnosti

„Kontakt na ES jsem našel na jednom letáku, kde byl odkaz na jejich internetové stránky.  Ty jsem důkladně prostudoval. Velmi mě zaujala jak nabídka rodinných domů, tak i možnosti financování. V podstatě jsem byl již před prvním setkáním se zástupce ES rozhodnut pro stavbu domu s nimi. Na první jednání jsme šli již z konkrétní představou. Měli jsme již vybraný dům z katalogu ES. Nejvíce nás zaujal dům N7 – 10. Vyhovovalo nám na tomto domě dispoziční řešení s možností menší místnosti jako pracovny a hlavně příznivá cena. Na jednání jsme řešili převážně možnosti financování. Nicméně určité drobné změny v PD jsme měli v plánu”.

Vyřízení stavební povolení od ES

„Dojížděl jsem denně do zaměstnání 50 km a to samo zabralo spousty času. Bylo mi jasné, že vyřídit stavební povolení je také velmi časově náročná záležitost, proto jsem uvítal, že nám tuto administrativu ES zdarma vyřídila”.

Financování domu

„Protože jsme neměli k dispozici žádnou finanční hotovost, nechali jsme si s financováním domu poradit od ES. Nakonec jsme společnými silami a ovlivněni našimi možnostmi zvolili program “Cesta”. Byla to náročná cesta, ale přesto  se vše vydařilo”.

Výstavba domu

„Až na pár vyjímek jsem chodil na stavbu každý den, vždy cestou z práce. Sledoval jsem každou drobnost, každý detail, to jak stavba roste. Průběžně jsem řešil z manažerem drobné změny, který byl velice ochotný a vstřícný. Také jsem nakonec do konečné podoby domu vložil svůj um, když jsem se rozhodl podlahy a dveře instalovat sám”.

Život v novém domě

„Když se zpětně ohlédnu za tou dlouhou cestou, tak nelituji, že jsem se po ní vydal. Některé věci bych asi nyní řešil jinak, ale jsou to jen drobnosti. Zařízení domu a vybudování zahrady zatím není v mých finančních možnostech, přesto mi tým z ES pomohl splnit si můj klukovský sen o vlastním domě. Za to jim patří můj velký dík”.

pan Robert Lebl