S radostí do nového domu

Manželé Katrušákovi vlastnili starší rodinný domek v malé obci na Olomoucku a zdánlivě jim nic nechybělo. Ovšem pro potřeby tříčlenné rodiny byla stavba příliš rozlehlá a navíc její stáří vyžadovalo čím dál větší investice do údržby.


Investoři si vyhlédli stavební pozemek nedaleko svého původního bydliště a rozhodli se pro stavbu domu na klíč díky pracovní vytíženosti a mateřské dovolené. Zbývalo tedy jen najít stavební společnost, která jim dům postaví.

„Samozřejmě jsme chtěli firmu s dobrými referencemi, jejíž kvalitu potvrzuje velké množství již postavených domů a za jejich realizací stojící tým odborníků, kteří se dokonale orientují ve svém oboru. Nakonec bylo celé hledání velice krátké – v novinách jsme zahlédli inzerát Ekonomických staveb s.r.o. a když jsme si o firmě zjistili další informace, volba byla již od začátku jasná. Na první schůzku jsme šli s již vybraným typovým domem z katalogu, který nám vyhovoval kromě jiného i svou, pro nás ideální, velikostí. Průběh jednání se zástupci společnosti nás pak utvrdil v tom, že jsme na správném místě”.

Po úvodním jednání bylo rozhodnuto a práce na zakázce mladých manželů byly zahájeny.
„Bez složení jakékoliv zálohy se začalo ihned pracovat na našem domě, tím myslím zpracování projektu, zajištění financí na koupi pozemku a podobně. Finanční podmínky pro nás byly více než přijatelné a jako příjemný bonus nám společnost vyřizovala stavební povolení a s ním spojenou administrativu zdarma, což pro nás znamenalo nemalou časovou úsporu. Nakonec se po tříměsíčních přípravách se začalo stavět.”

Stavební práce probíhaly plynule jen v zimním období pro nepřízeň počasí byly pozastaveny. „Každý den jsme stavbu navštěvovali a těšili se z pohledu na náš rostoucí budoucí domov. Teď už v něm žijeme a každý člen rodiny tu má své zamilované místo. Navíc nám nové bydlení přineslo nové přátele mezi skvělými sousedy a také mám nyní blíže do zaměstnání. Musím říci, že si často se ženou říkáme, jak jsme udělali dobře, že jsme si na stavbu vzali odbornou firmu. Kdybychom si stavěli sami, stěhování by bylo ještě na míle daleko”.

manželé Katrušákovi