Renesance manželství v krásném nízkoenergetickém domě od ES

Manželé Fodorovi se rozhodli pro svůj životní restart  v novém bydlení. Jejich žití ve služebním bytě, smlouva na dobu určitou a konfliktní soused jejich představám o novém společném začátku příliš neodpovídal. Proto se rozhodli pro stavbu vlastního rodinného domu. 

„Manžel sám pracuje ve stavebnictví. Nechtěli jsme, aby se dřel ještě na vlastním domě. V tomto jsme měli jasno a žádné důvody by naše rozhodnutí nezměnily. Vyhovovalo nám se pouze podílet na určitých pracích v některých fázích výstavby. Stavba svépomocí je časově velmi náročná a trvá dlouho”.

Přišlo na řadu rozhodnutí, která ze stavebních společností zajistí kompletní realizaci vysněného domu.
„Hlavními našimi kritérii pro výběr firmy byly nabízené služby a celková komunikace. Toto Ekonomické stavby splňovaly. Dále se nám líbila velká nabídka programů, rodinných domů, velice zajímavé záruční lhůty a v neposlední řadě pomoc při financování stavby. Rady jiných jsme nepotřebovali, rozhodnutí bylo čistě na nás. V katalogu Ekonomických staveb jsme si vybrali takový typ, který našim požadavkům vyhovoval. Jednalo se o typ N7-3. Dům jsme si nechali mírně upravit dle našich představ. Každou úpravu jsme konzultovali s manažerem projektu, který nám v tomto vycházel vstříc. Veškeré požadované změny a úpravy při projektování, nám ES přeprojektovaly zdrama”.

Jednou ze skvělých služeb od Ekonomických staveb je vyřízení veškeré administrativy a zajištění vydání stavebního povolení.
„Tato služba byla jedna z nejpříjemnějších. Máme všeobecně špatné zkušenosti z vyřizováním jakékoliv administrativy”.

Finacování výstavby použili klienti částečně vlastní prostředky v kombinaci s hypotékou.

„Dále jsme využili hypotéčního úvěru a finančních produktů ES. Zaujala nás a velmi nám pomohla možnost překlenovacího úvěru. Manžel totiž přišel o práci a začal pracovat na živnostenský list. Musel bance prokázat příjmy za půl roku. Kdyby nebyla možnost překlenovacího úvěru, došlo by ke zdržení. Díky této službě se stavba nezastavila a mohla plynule probíhat”. 

Po vydání stavebního povolení byly zahájeny práce na stavbě domu.
„Všechny fáze proběhly bez problému. Měli jsme i vlastní stavební dozor, který na stavbu dohlížel a případně řešil nějaké drobnosti v průběhu. My jsme se jezdili na stavbu jen dívat”.

„Zamilovali jsme si celý dům. Tak jsme si přivykli novému způsobu života v domě, že bychom se do původního bydlení v žádném případě nevrátili. Nové bydlení nám přináší hodně. Hlavně svobodu a žádné sousedy v domě”.

manželé Fodorovi