Rekapitulace hodnocení klientů v roce 2014

Hodnocení klientů je nám důležitou rychlou zpětnou vazbou, zdali svoji práci realizujeme dobře. Pomáhá nám také sledovat přístup jednotlivých kolegů, kteří pro klienty pracují. Proto každé tři měsíce dotazujeme všechny své aktivní klienty s dotazem na spokojenost. (školní hodnocení)

Za rok 2014 jsme celkově obdrželi průměrnou známku 1,11 a jde o nejlepší roční hodnocení v celkové historii společnosti.

92 % klientů hodnotilo nejvyšším hodnocením výborně.

784 krát nás klienti hodnotili nejvyšší známkou výborně.
42 krát nás klienti hodnotili známou chvalitebně.
20 krát nás klienti hodnotil známkou dobře.
3 krát nás klienti hodnotili známkou dostatečně.
1 klient nás hodnotil známkou nedostatečně.

Neustálý kontakt s klienty, znalost jejich potřeb a spokojenosti jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu ES a stálého rozvoje našich služeb. Děkujeme, že s námi na hodnocení spolupracujete. A děkujeme za skvělá Vaše hodnocení. Vážíme si Vaší důvěry a tuto nikdy nezklameme. Vaše ES.