Radostná spolupráce s ES

“Naše původní bydlení bylo v panelovém domě v bytě 3+1 sedmé patro v Jeseníku. Byt i dům byly po celkové rekonstrukci a bydlení bylo na výborné úrovni. Nicméně SVJ začalo prosazovat  často nesmyslné projekty, které nebylo možno jednotlivcem až tak moc ovlivnit, přibývalo neplatičů a skladba nájemníků se postupně zhoršovala. Ale největší důvod pro změnu byl ten, že  já a i manželka jsme  denně dojížděli za prací 100 km (tam i zpět) do Šumperku. Dojížděli jsme  několik desítek let a s postupujícím věkem to začalo být neúnosné, a proto jsme začali  hledat pozemek v blízkosti  Šumperku, kde by se dal  postavit dům.”

Výběr stavební společnosti

“Předem jsme vyřadily firmy stavějící dřevostavby,  protože jsme zásadní odpůrci dřevostaveb. Vyhledali jsme si na internetu několik firem zabývajících se stavbou zděných domů a tyto postupně oslovovali. Jejich přístup byl však často laxní nebo měly vyčerpané kapacity. Jako jednu z posledních jsme oslovili ES a  to z důvodů, že jsme se domnívali, že nebudou chtít provádět stavbu tak daleko od sídla firmy. Radit jsme se neměli s kým, nikdo ze známých ES nestavěl. Prvním příjemným překvapením byl pohovor s panem Křivonožkou v Pardubicích  a  dál už to šlo jako na drátku. Dalším příjemným překvapení byl bohatý katalog domů v různých provedeních,  kde byl největší problém si z  nabídky vybrat.“

Kontakt stavební společnosti

“Kontakt na ES jsem našel na internetu. Domluvil jsem si schůzku s panem Křivonožkou v Pardubicích a jednotlivé typy domů jsem s ním podrobně probral. Pan Křivonožka nás o všem podrobně informoval, prošli  jsem stavbu od základu po střechu a doladili podrobnosti. Jednání se neslo v příjemné atmosféře a mé trochu obavy s výběrem firmy se postupně rozplynuly.”

Výběr domu

“Porovnávali jsme jednotlivé typy domů a jejich dispoziční řešení. Návrh projektu zpracoval pan projektant a po domluvě s ním jsme projekt částečně předělali k naším potřebám a přáním. Vybrali jsme dům Kristýna 31. K této pan projektant v projektu přidal garáž, zrcadlově dispozici domu otočil a dále již nebylo potřeba nic řešit.”

Vyřízení stavební povolení od ES

“Mám špatné zkušenosti s vyřizováním, přivítal jsem možnost, aby za mě vše na klíč vyřídily  ES. I to byl jeden z hlavních důvodů  výběru firmy.”

Financování stavby

“Stavbu domu jsem financoval z vlastních prostředků.”

Výstavba domu

“Zásadní změny neproběhly, pouze odchylka od projektu byla s dosazením venkovních žaluzií na všechna okna.  Dále drobná odchylka s osazením fotovoltaiky na střechu v průběhu stavby, ale vše proběhlo plynule a plně k naší spokojenosti. Jinak se jednalo během stavby o drobnosti.”

Život v novém domě

“Nový dům je skvělý. Těžko se dá slovy vyjádřit rozdíl mezi bytem v panelovém domě a vlastním domem. Byť  je dům větší  než byt, náklady na provoz domu jsou poloviční oproti bytu. Volba pozemku, na kterém dům stojí, byla dobrá, dům stojí v tiché části obce na konci, dostupnost do okresního města Šumperk a tudíž do práce je 5 minut autem, takže skvělé. Samozřejmě nás čeká ještě spousta starostí a práce s okolím domu, ale to už je radostná práce a příjemné starosti.”

“Rád bych využil tohoto rozhovoru a poděkoval celému týmu ES, který pro nás pracoval. Zvláštní poděkování patří manažeru stavby panu Hořavovi za velkou vstřícnost ke všem požadavkům během stavby, manažerce financí paní Zviklové, projektantu panu Matulovi a všem dalším, kteří se na stavbě podíleli.”

manželé Hauznerovi