Radostná pomoc od Ekonomických staveb

„Na začátku spolupráce s Ekonomickými stavbami se nám zdálo, že s našimi finančními možnostmi na vlastní dům nikdy nemůžeme dosáhnout. Neměli jsme žádnou hotovost, vlastní pozemek, ani peníze na jeho koupi. Jediné, s čím jsme do ES přišli, byl náš velký sen, postavit si dům.“

Již dlouho mladý pár plánoval společné bydlení, tajně toužili po rodinném domku. Byli však toho názoru, že obrovský kolotoče vyřizování, papírování a dohadování se na úřadech prostě nezvládnou. Proto oslovili několik dodavatelů zděných domů a dřevostaveb.

Po dlouhém zvažování jsme ale nakonec zvolili zděný dům. Přispělo k tomu hlavně to, že většina nabídek na dřevostavby nezahrnovala základovou desku. Brouka do hlavy nám nasadili také přátelé, kteří měli negativní zkušenosti se stavěním dřevěného domu”.

Zděný dům byl pro mladý pár ideálním řešením, a tak začali shánět informace o stavebních společnostech. „Shodou okolností jsme ale zjistili, že i naše známá zrovna staví dům právě s Ekonomickými stavbami. Vyslechli jsme si tedy s chutí její postřehy a zkušenosti a na jejich základě jsme se rozhodli to s ES zkusit”.

Na první informační schůzku se zástupcem Ekonomických staveb se investoři důkladně připravili. „Na začátku si nás získalo sebejisté a příjemné vystupování zástupce ES. Ochotně a věcně odpovídal na desítky našich otázek. Najednou jsme měli pocit, že jsme opravdu na správném místě. Každý zdánlivý problém měl svoje řešení. Nemohli jsme například uvěřit tomu, jak snadné je začít stavět dům bez finančních prostředků. Myslel jsem, že když osvětlíme naši situaci zástupcům v ES, sdělí nám, že nám nemohou pomoci a rozloučíme se. Reakce byla však úplně jiná. S úplnou samozřejmostí začali tvořit řešení naší situace”.

Po dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení zahájily Ekonomické stavby realizaci domu.

„Často jsme konzultovali s odborníky přímo na stavbě a také jsme na doporučení některé materiály během stavby měnili. Na stavbu vzpomínáme často. Hodně jsme staveniště navštěvovali a dělali si podrobnou dokumentaci. Rádi si teď občas vytáhneme album, listujeme fotkami a vracíme se vzpomínkami do minulosti. Nelze také zapomenout na ten zvláštní pocit, když jsme se stěhovali do nového. Dnes se těšíme z toho, že jsme se dokázali rozhodnout a překonat v sobě všechny obavy. Postavili jsme s ES krásný dům a vždy si tuto část našeho života rádi připomeneme”.

paní Ťukálková