Radost programem od Ekonomických staveb

Soužití několikačlenné rodiny se neobejde bez kompromisů. Tesařovi žili dlouhá léta v nájemním bytě ve velkém městě a nejen kvůli dobré dostupnosti vzdělání pro své děti byli se svým bydlením víceméně spokojeni. Časem v nich ovšem spolu se vzrůstajícím nájemným a energiemi sílila touha po vlastním bydlení, které by jim poskytlo větší klid a soukromí. Poté, co se jejich děti osamostatnily, se Tesařovi rozhodli si svůj dávný sen splnit.


„Vzhledem k tomu, že nejsme z oboru a chybí nám příslušné znalosti, jakákoliv svépomoc v našem případě nepřipadala v úvahu. Stavba na klíč navíc znamená časovou úsporu a rozhodně méně starostí”.

Na počátku celého procesu si určili kritéria, která pro ně měla největší váhu. Mezi ně patřil například přístup k zákazníkovi, cena a rychlost výstavby. Začali tedy sledovat reklamu, inzerci v časopisech a prohlížet katalogy nejrůznějších společností. Porovnávali jednotlivé možnosti a nakonec volili mezi několika společnostmi, hlavně nechtěli tak důležité rozhodnutí uspěchat. „V Ekonomických stavbách s.r.o. jsme absolvovali asi tři schůzky, než padlo konečné rozhodnutí, že jsou pro nás ti praví”.

V projektové fázi již začalo nové bydlení nabývat konkrétní představy. „V katalogové nabídce hotových projektů ES nás zaujal jeden konkrétní typ domu. Vyhovovala nám jeho velikost i cena a byl vhodný i z hlediska charakteru naší parcely. Nechali jsme si na něm jen provést drobné úpravy, týkající se především vnitřní dispozice místností v podkroví”.

Klienti z široké nabídky programů vybrali ten nejvhodnější, který jim pomohl řešit i finanční zajištění stavby domu. “Vzhledem k tomu, že jsme neměli téměř žádné úspory, přišel nám vhod program Ekonomických staveb s.r.o. s názvem „Nulová hotovost“, který spočívá v chytré kombinaci překlenovacího a hypotečního úvěru. Žádnou hotovost jsme tudíž nepotřebovali, což pro nás věc podstatně zjednodušilo a stavba mohla začít několik měsíců po podepsání smlouvy”.

Stavba domu se plynule rozjela a probíhala dle předem stanoveného časového harmonogramu. „Staveniště jsme navštěvovali několikrát týdně a s potěšením sledovali každý pokrok.  Vše šlo podle plánu, došlo pouze k drobnému zdržení při zastřešování hrubé stavby, ale vše se nakonec dohnalo a my byli velice spokojeni”.

manželé Tesařovi