Radost mladým klientům

“Vše probíhalo podle plánu, stavět se začalo na podzim a následující Vánoce jsme už trávili v novém. Dům do puntíku splnil naše očekávání a všichni včetně dětí jsme tu opravdu doma”.

Samostatné bydlení je pro mladý pár prvním velkým krokem do společného života a radost z nově nabytého soukromí neumenší ani stísněné podmínky malého bytu. Když však přijdou na svět děti, prostor se stane významnou veličinou a jeho nedostatek znamená pro rozrůstající se rodinu problém, který je třeba v rámci možností řešit.

„Setrvat se dvěma dětmi v malém bytě pro nás začalo být neúnosné. Bylo jasné, že dříve či později se musí něco změnit. A když se nám naskytla příležitost koupit pozemek v sousedním městě, kde navíc máme většinu příbuzných, dlouho jsme neváhali. Ke stavbě domu už pak byl jen krůček”.

Mladý manželský pár se vzhledem k časové vytíženosti rozhodl pro stavbu na klíč. Nejdříve však bylo nutné vyhledat stavební firmu, která jim dodá kompletní servis a postaví dům. Proto se začali zajímat o reklamy, inzeráty a vyhledávali si informace na internetu.

„Nejvíce nás oslovila firma Ekonomické stavby s.r.o., a to především rozsahem svých služeb a programů včetně obstarání veškeré administrativní agendy týkající se stavby”.

Po zaslání katalogu domů a nabízených služeb bylo rozhodnuto.

„Sjednali jsme si schůzku se zástupcem ES, na kterou jsme již zamířili s několika vytipovanými typy domů. Při setkání jsme pak vše projednali, včetně možností úprav již hotových katalogových projektů. Zohledňovali jsme především dispozice domu se dvěma dětskými pokoji i výši měsíčních splátek. Nakonec jsme vybrali projekt, který po menší úpravě našim požadavkům plně vyhověl. „

„Jelikož jsme šli do stavby s nulovou hotovostí, přivítali jsme program ES nazvaný „Mladá rodina“, ze kterého jsme na začátku čerpali částku na projekt a vše s tím spojené. Poradit jsme si nechali i stran hypotéky, protože jsme potřebovali najít kompromis mezi výší úvěru a našimi požadavky na stavbu. To se nakonec po několika úpravách podařilo”.

Po vyřízení nezbytné administrativy spojené s vydáním stavebního povolení, dokončení projektu a vyřízení hypotéky již nic nebránilo samotné stavbě. Přestože v průběhu stavby došlo za strany státu ke změně v sazbě DPH, dům byl zdárně dokončen.

„Vše probíhalo podle plánu, stavět se začalo na podzim a následující Vánoce jsme už trávili v novém. Dům do puntíku splnil naše očekávání a všichni včetně dětí jsme tu opravdu doma”.

manželé Potočkovi