Když stavět, tak jedině s Ekonomickými stavbami

Péče o rodiče, hospodářství i touha po klidu přivedly manžele Rajtrovi z bytu 3+1 do nového domu Katka 11.

„Původně jsme i přemýšleli o rekonstrukci domu rodičů – velký je dost, nicméně po zralé úvaze jsme se rozhodli, že bude lépe postavit vedle rodičů domek vlastní a tím vyřešit starost o ně  a hospodářství. Zároveň jsme předešli možným dohadům, které by soužití dvou generací mohlo přinést a bezpochyby by i přineslo.

Rozhodujícím faktorem při výběru firmy byla nejen nabídka, ale také doporučení přátel.

„Stavební společnost jsme vybírali dle toho, co která nabízela a nakolik se jejich nabídka slučovala s našimi požadavky. ES nabízely mimo jiné také vyřízení veškeré legislativy a další zajímavé služby. Významnou roli sehráli i naši přátelé, kteří nám ES jako solidní firmu doporučili.

Financování a výběr domu jsou důležitou součástí celého procesu.

„Stavbu jsme financovali částečně z vlastních zdrojů a částečně hypotékou. Sami nezávisle na ES jsme oslovili několik bankovních domů, abychom zjistili, zda je nabídka hypotéky připravená ES skutečně tou nejvýhodnější. Po srovnání jsme se přesvědčili, že byla. Dům jsme vybírali s ohledem na počet lidí, kteří v něm budou bydlet. Původně jsme zvažovali menší dům, ale po konsultaci s manažerem projektu jsme vybrali Katku 11.

Po vydání stavebního povolení byla stavba zahájena a její průběh manželé sledovali bedlivě a s radostí.

„Stavbu jsme sledovali bedlivě, byli jsme tam prakticky každý den. Účastnili jsme se každého kontrolního dnu. Koordinátor stavby se nám maximálně věnoval, vše s námi dopředu konsultoval a byl ochoten naslouchat všem sebenicotnějším připomínkám a rovněž je řešit. Pokud bychom se dostali v životě do situace, kdy bude nutné opět stavět, zcela jistě pouze s Ekonomickými stavbami.

manželé Rajtrovi