ES nám zpracovaly individuální projekt domu

Odchod do důchodu znamená pro většinu lidí velkou životní změnu, čas zklidnění, zpomalení a odpočinku. Ne tak pro manžele Jarošovi, kteří se právě  v tomto čase rozhodli zrealizovat svůj sen o vlastním bydlení a vyměnili byt za rodinný dům v pěkném prostředí  u lesa.

„Rozhodli jsme se nechat si postavit domek od stavební firmy do fáze uzavřené hrubé stavby bez technického zařízení a připojení na inženýrských sítí. Vzhledem k naší bývalé pracovní profesi technického zaměření a dostatku času v důchodu jsme ostatní práce realizovali osobně. Vše jsme koordinovali dle zpracovaného projektu od stavební firmy a stavbu zdárně dotáhli až ke kolaudaci”.

„Prvotním záměrem bylo postavit zděný dům na svažitém pozemku. Důležitou roli hrála také orietace domu dle světových stran – vchod na východ a vnitřní uspořádání místností. Dále jsme k vytápění chtěli přidat krbovu vložku s čerpadlem k vytápění všech místností v domě. S těmito požadavky jsme oslovili firmu Ekonomické stavby, která naše požadavky zapracovala do projektu k naší velké spokojenosti”.

Nabízené služby Ekonomických staveb plně vyhovovaly záměru investorů. Rádi tedy využili zpracování individuálního projektu, vyřízení stavebního povolení, postupné platby na jednotlivé etapy výstavby a pevného termínu dokončenín stavby domu.

„Cena souhrnného rozpočtu byla pevná a závazně daná smlouvou o dílo. Tato jistota pro nás byla důležitá a byli jsme s ní spokojeni”.

Stavební práce byly zahájeny v dohodnutém termínu a samotné založení domu si díky svahovitému terénu vyžádalo nemalé úsilí.

„Vlastní realizace stavby trvala 7 měsíců. Stavbu  jsme sledovali stále, protože jsme již v důchodu. Nejvíce časově náročná byla realizace základové desky, vzhledem k odstranění pískovce a jeho odvozu”.

„Bydlení v novém domku a v hezkém lesním prostředí se nám moc líbí. Stále se snažíme vylepšovat naše okolí drobnými terénními úpravami, oplocením a výsadbou okrasných dřevin”. 

manželé Jarošovi