Radost spolehlivostí

“Oceňuji především profesionalitu zaměstnanců ES, se kterými jsem měl možnost jednat. Jistě to přispělo k šťastnému průběhu celého díla.”

„Manželka zdědila po rodičích starý domek s malým pozemkem. Vzhledem ke stavu domku jsme se rozhodli dům zbourat a začali jsme uvažovat o výstavbě nového domu. Menší problém skýtala malá výměra pozemku, navíc ve vilové zástavbě. Bylo nutné tedy vzhled a velikost domu dostatečně promyslet.”

Klienti ve svém životě již jeden dům vlastní silou postavili. Stavba domu tak pro ně nebyla novou situací. Věděli jistě, že druhý dům chtějí postavit odbornou firmou zcela na klíč.

„Chtěli jsme si nechat dům postavit na klíč. Před mnoha lety jsme již jednu stavbu domu svépomocí absolvovali. Tehdy jsme měli méně peněz a více fyzických sil. Dnes je situace opačná. U Ekonomických staveb byla ta výhoda, že nám ve své nabídce domů našli takový, který se na náš pozemek hodil jak rozměrově, tak vzhledem.”

Zkušenost s předchozí stavbou dala klientům výhodu. Věděli co je pro ně u dalšího domu zásadní a důležité.

„Očekávali jsme od stavební společnosti v prvé řadě termín dokončení stavby a jeho skutečné dodržení. Také garance pevné ceny domu, či vyřízení stavebního povolení pro nás bylo dost podstatné. V neposlední řadě musím zmínit, že jsme se doslova zamilovali do projektu domu, který nám byl vypracován. Ohromil nás svou nadčasovostí a podle nás splňuje požadavky moderní domácnosti se vším všudy.”

Dohled nad vlastní stavbou je důležitý prvek spokojené stavby. Vidět pravidelně stavbu svého domu přináší pocit kontroly, jistoty a tím také větší radost ze stavby samotné. Známá pravda se potvrdila také v případě těchto našich klientů.

„Stavbu jsme navštěvovali prakticky denně, protože jsme bydleli nedaleko. Nechtěli jsme nechat nic náhodě, a proto jsme si zajistili i svůj vlastní stavební dozor, který nezávazně dohlížel na průběh stavby a kontroloval dodržování technologických postupů tak, jak bylo uvedeno v projektu. Klid v duši nám zajistila i smlouva o dílo, kde byly jasně stanovené termíny dokončení jednotlivých etap a to v nás vzbuzovalo jistotu. Oceňuji především profesionalitu zaměstnanců ES, se kterými jsem měl možnost jednat. Jistě to přispělo ke šťastnému průběhu celého díla.”

manželé Cepkovi