Milovaný dům od ES

Nákladné bydlení v centru Prahy vyměnili manželé Pavelkovi společně s dcerou za rodinný dům František. Rozhodování bylo snadné také díky pozemku, který vlastnili v Mukařově.

„Protože jsme od začátku chtěli zděný dům, hledali jsme na trhu nabídku firmy, která má se stavbou zděných domů dlouholeté zkušenosti. Dalšími kritérii byla garance pevné ceny hotového domu a termín dokončení stavby. Prohledávali jsme internet, diskutovali se známými, kteří již měli zkušenosti se stavbou domu. ES jsme si vybrali nejen pro výše uvedené, ale také pro vstřícné jednání, přístup a ochotu manažera pana Protivy.

Pavelkovi si vybrali dům František a velmi uvítali možnost dispozičních změn, které jsou jednou z mnoha služeb poskytovaných zdarma stejně jako vyřízení stavebního povolení.

„Vybrali jsme si dům František a požádali o provedení určitých dispozičních změn, potřebovali jsme mít v každém podlaží jeden samostatný byt. Veškeré naše požadavky byly zapracovány do projektu. Nabídka vyřízení stavebního povolení od ES pro nás byla nejen příjemným bonusem, ale i obrovskou úlevou. Jelikož v rodině všichni pracujeme, není pro nás téměř možné se z práce uvolňovat a trávit čas běháním po úřadech.

Nejprve bylo nutné vyřešit likvidaci původní chaty, která byla na pozemku, po té již mohla stavba započít.

„Před začátkem samotné stavby jsme museli nechat strhnout původní stavbu – chatu s kůlnou a dořešit všechny záležitosti s tím spojené na katastrálním úřadě. Stavbu jsme sledovali pečlivě. Sami jsme ji navštěvovali 5 x do měsíce, ale náš stavební dozor zde byl i několikrát týdně a na vše dohlížel.

Nový dům se stal milovaným místem celé rodiny.

„Milovaným místem se stal celý náš dům, ale hlavně zahrada. Každý zde má svůj prostor, své soukromí a na zahradě je prostor pro koníčky celé rodiny,  zahradničení a volnost pohybu pro naše psy. Návrat do původního pražského bytu bychom si už ani nedovedli představit.

manželé Pavelkovi