Poděkování

Začátky jsou těžké a náročné, ale také krásné a plné naděje.
Na jaře roku 2011 nám přišel katalog Ekonomických staveb. Domy byly nádherné a nabídka skvělá. Po dlouhém prohlížení katalogu jsme si domluvili schůzku s manažerem projektu a projektantem. Vše proběhlo úspěšně. Prakticky náš sen se začal tvořit v létě roku 2011. Po zimní přestávce jsme pokračovali na jaře 2012. Nejvýznamnějším dnem pro nás byl 11. říjen 2012 kdy jsme převzali hotové dílo, náš domeček.Tímto děkujeme Ekonomickým stavbám za splněný sen.

Paszkovi, Karviná