Poděkování

Vážený pane řediteli!

Když jsem šla jednat do Vaší firmy ve věci výstavby RD, nepředpokládala jsem, že vůbec se mnou bude jednáno, protože jsem si uvědomovala, jaký je můj věk.

Byla jsem velmi příjemně překvapena z jednání Vašeho manažera, zvláště, když jsem mu vylíčila moji situaci, do které jsem se dostala úmrtním mého druha.

Velmi si cením, pane řediteli, uznání ve Vašem mladém věku (soudím dle fotografie z katalogu), že jste se rozhodl v mé situaci mě pomoct, a proto jsem byla zařazena do seznamu uchazečů o výstavbu RD.

Za to Vám, pane řediteli, vřele děkuji a přála bych si, aby pro Vaši firmu, tak i pro mne, všechno dopadlo dobře. A za Váš vztah ke starším lidem a ochotu jim pomoct by si firma zasloužila nějaké ocenění, už také proto, že jste to umožnil tak věkově starému člověku.

To bych Vám ze srdce přála, protože vím, že já mám radost z mé celoživotní touhy.

Já Vám, pane řediteli, přeji hodně štěstí a radosti z vykonaného díla.

V Praze dne 26.7. 2013, Hilda Šaldová