Poděkování

Vážený pane řediteli!

Když jsem šla jednat do Vaší firmy ve věci výstavby RD, nepředpokládala jsem, že vůbec se mnou bude jednáno, protože jsem si uvědomovala, jaký je můj věk.

Byla jsem velmi příjemně překvapena z jednání Vašeho manažera, zvláště, když jsem mu vylíčila moji situaci, do které jsem se dostala úmrtním mého druha.

Velmi si cením, pane řediteli, uznání ve Vašem mladém věku (soudím dle fotografie z katalogu), že jste se rozhodl v mé situaci mě pomoct, a proto jsem byla zařazena do seznamu uchazečů o výstavbu RD.

Za to Vám, pane řediteli, vřele děkuji a přála bych si, aby pro Vaši firmu, tak i pro mne, všechno dopadlo dobře. A za Váš vztah ke starším lidem a ochotu jim pomoct by si firma zasloužila nějaké ocenění, už také proto, že jste to umožnil tak věkově starému člověku.

To bych Vám ze srdce přála, protože vím, že já mám radost z mé celoživotní touhy.

Já Vám, pane řediteli, přeji hodně štěstí a radosti z vykonaného díla.

V Praze dne 26.7. 2013, Hilda Šaldová

Poděkování

Začátky jsou těžké a náročné, ale také krásné a plné naděje.
Na jaře roku 2011 nám přišel katalog Ekonomických staveb. Domy byly nádherné a nabídka skvělá. Po dlouhém prohlížení katalogu jsme si domluvili schůzku s manažerem projektu a projektantem. Vše proběhlo úspěšně. Prakticky náš sen se začal tvořit v létě roku 2011. Po zimní přestávce jsme pokračovali na jaře 2012. Nejvýznamnějším dnem pro nás byl 11. říjen 2012 kdy jsme převzali hotové dílo, náš domeček.Tímto děkujeme Ekonomickým stavbám za splněný sen.

Paszkovi, Karviná