Bungalov od ES pro harmonické stáří

Po odchodu dětí se stal manželům starý dvoupodlažní dům příliš veliký a v jejich důchodovém věku příliš náročný na údržbu, a proto se rozhodli pro nové bydlení.

,,Koupili jsme si pozemek ve tři kilometry vzdálené obci Ralsko – Hvězdov. Pak už následovalo jen vybrat stavební firmu, která by nám dům postavila. Vzhledem k našemu věku a nedobrým zkušenostem s řemeslníky, jsme zvolili stavbu na klíč, abychom si domek ještě pořádně užili.”

 

Výběr stavební společnosti

Kontakt na Ekonomické stavby našli při hledání dodavatelské stavební firmy na internetu. Dojednali si na firmě informativní schůzku se zástupcem ES v Mladé Boleslavi.

,,Po druhém setkání a získání podrobných informací o všech službách a programech jsme svěřili výstavbu domu včetně vypracování projektové dokumentace a zajištění všech povolení souvisejících se stavbou Ekonomickým stavbám. Vyřízení stavebního povolení a ještě zdarma, jsme velice přivítali. Bylo to výhodné  a milé  překvapení. Odpadlo nám tímto nepříjemné a zdlouhavé vyřizování na úřadech.”

 

Úprava typového projektu

Investoři si při tvorbě projektu nechali upravit typový projekt tak, aby jim co nejvíce vyhovoval, a své představy konzultovali s pracovníky ES. Následně Ekonomické stavby vyřídily stavební povolení a vše bylo připraveno na zahájení stavby domu.

 

Stavba domu

Po převzetí stavebního pozemku byly rychle zahájeny stavební práce a pro klienty byly pravidelně organizovány kontrolní dny na staveništi.

,,Po zahájení probíhala stavba domu poměrně rychle. Postup prací jsme sledovali pravidelně i mimo organizované kontrolní dny. V průběhu hrubé stavby jsme využili služeb vlastního stavebního dozoru. Domníváme se, že kdybychom stavěli stavbu svépomocí, probíhala by mnohem pomaleji.”

 

Po dokončení stavby domu se klienti spokojeně přestěhovali a užívali si nového domova.

,,Dům je hotový, bydlíme v něm již rok a rozhodně bychom nic neměnili. Jsme velmi spokojeni. Rádi tu zde s námi pobývají i naše děti a vnoučata. Jsme moc rádi, že jsme výstavbu nového domu realizovali formou “na klíč” s firmou Ekonomické stavby. Případným zájemcům ochotně poskytujeme informace a dáváme velmi dobré doporučení budoucím klientům.”

manželé Havlíkovi